HOME

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI JS
OFERTA SPRZEDAŻY / 18-411 ŚNIADOWO

Opis Nieruchomości
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość po rozlewni gazu, oddana w użytkowanie wieczyste znaczona numerem działki nr 36/15 położona w obrębie nr 0026, Stare Ratowo, o pow. 1.5676 m2, położona w miejscowości Śniadowo przy ul. Kolejowej, oraz prawo własności budynków, budowli i urządzeń infrastruktury technicznej. Nieruchomość położona niedaleko drogi wojewódzkiej nr 677 wiodącej z Warszawy w kierunku Łomży i dalej Mazur i gr. Wschodniej . W drugą stronę droga 677 prowadzi w kierunku Ostrowi Mazowieckiej i tam łączy się z trasą ekspresową S8 ( kierunki Białystok i Warszawa ).
W skład nieruchomości wchodzą:

 • Działka gruntu nr 36/15 o powierzchni 1.5676 ha,
 • Budynek administracyjno-socjalny , dwukondygnacyjny , podpiwniczony
  o powierzchni użytkowej 248,50 m²,
 • Hala magazynowa o powierzchni użytkowej 953,20 m²,
 • Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 571,10 m²,
 • Drogi, place,
 • Ogrodzenie,
 • Sieć wodociągowo-kanalizacyjna,
 • Sieć elektryczna z własnym transformatorem,
 • Bocznica kolejowa.

Widok z góry - Śniadowo
Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo, uchwalonego uchwałą Rady Gmin Śniadowo NR III/21/02 z dnia 30-12-2002 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem P.U.- teren produkcyjno-usługowy. Działka jest ogrodzona płotem z przęseł betonowych, siatki, stalowej i w części utwardzona płytami betonowymi. Kształt nieruchomości zbliżony do trapezu z dostępem do drogi o nawierzchni utwardzonej. Do nieruchomości doprowadzona jest woda, prąd. Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego.
Finansowy spokój nie jest rzeczą nabytą. To nauka jak żyć za mniej, by móc przeznaczyć pieniądze na inwestowanie. Nie możesz wygrać dopóki tego nie zrobisz.
Dave Ramsey
Krótki opis wymienionych wyżej obiektów wchodzących w skład nieruchomości.

 1. Budynek administracyjno–biurowy, wybudowany w 1980 r. o pow. użytkowej 248,50 m2. Budynek murowany, otynkowany, wolnostojący dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem, dach typu „ stropodach” kryty papą. Instalacja elektryczna z zabezpieczeniami obwodów i urządzeniami sterowniczo-wyłączającymi. Instalacja c.o. -ogrzewanie budynku odbywa się z miejscowej kotłowni z kotła.
 2. Budynek Magazynowy nr 1, wybudowany w 1980 r. o pow. użytkowej 953,20 m2. Budynek jednokondygnacyjny. Ściany z pustaków, częściowo otynkowane. Dach na kratownicy metalowej, posadzki wylewane z betonu, wrota drewniane, instalacja elektryczna. Obiekt podzielony ma mniejsze pomieszczenia: hala magazynowa, wózków widłowych, rozdzielni elektrycznej, magazynku podręcznego, korytarz łączący pomieszczenia.
 3. Budynek magazynowy nr 2, wybudowany w 1950 r. o pow. użytkowej 571,10 m2. Budynek jednokondygnacyjny. Ściany z pustaków, cegieł i bloczków betonowych, o konstrukcji słupowo- ryglowej, częściowo otynkowane. Dach na belkach żelbetowych, posadzki wylewane z betonu, wrota drewniane – towarowe z możliwością rozładunku samochodów ciężarowych, instalacja elektryczna, 4 sztuki wentylatorów dachowych.
 4. Sieci wody p. pożarowej, wybudowana w 2001 r., sieć wodociągowa wykonana z rur PE o łącznej długości 370mb. Wyposażona w zraszacze fi 80 – front załadunku autocysterny 40 mb, w zraszacze fi 50 – front załadunku autocysterny 73,6mb, w zraszacze fi 50 – front rozładunku cysterny kolejowej 32,0 mb,
 5. Sieć elektroenergetyczna,wybudowana w 1999r. na potrzeby zasilania rozlewni gazu.
 6. Instalacja oświetleniowa, wybudowana w 2001r. oświetlenie dróg i torów, wykonane lampami OURW 25 i 400 na słupach metalowych ocynkowanych.

SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ

Obiekty po byłej bazie LPG

1,57 ha z bocznicą kolejową

18-411 Śniadowo

Kontakt: 664 700 002

Na nieruchomości znajdują się budowle stanowiące bazę magazynową gazu płynnego ( zbiorniki 3 x 197 m³ wraz z kopcem , stanowiska rozładunku cystern kolejowych , stanowiska załadunku cystern samochodowych. Jeśli potencjalny nabywca nie będzie zainteresowany tymi obiektami, to dotychczasowy właściciel w przypadku dojścia sprzedaży do skutku zobowiązuje się do usunięcia tych urządzeń na własny koszt.

Budynek administracyjno-socjalny 2 lata temu był wynajmowany jako hotel dla pracowników firmy energetycznej budującej w okolicy linie przesyłowe. Hala magazynowa służyła niegdyś GS-owi jako magazyn nawozów i materiału siewnego. Teren jest wyposażony w wybetonowane place ( GS sprzedawał tam węgiel ).

Nieruchomość ze względu na swoje położenie nadaje się do produkcji uciążliwej.
Obok funkcjonują przedsiębiorstwa takie, jak producent sylikatów i prefabrykatów budowlanych. Na tym terenie jest dosyć łatwo pozyskać pracowników fizycznych. Z uwagi na to, że jest to obszar Polski Wschodniej, to na inwestycje tam lokalizowane łatwiej pozyskać wsparcie ze środków UE.

Cena sprzedaży:

 1. nieruchomość w całości wraz z wszystkimi urządzeniami – 2.000.000 PLN netto
 2. nieruchomość bez urządzeń do dystrybucji gazu płynnego – 1.130 000 PLN netto
 3. wynajem biurowca z magazynem i częścią placu składowego – 8 200 PLN netto

Plus podatek VAT 23 % . Sprzedający dopuszcza możliwość sprzedaży wydzielonej części obiektu oraz negocjacji cen .

INFO

Agencja Finansowa, Pośrednictwo Finansowo-ubezpieczeniowe, Usługi Konsultingowe, Agencja Nieruchomości – Jerzy Strachowicz

Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w miejscowości Gdańsk w województwie pomorskim. Rok w którym firma rozpoczęła działalność na rynku to: 2006.

DANE KONTAKTOWE

Adres
ul. Stanisława Hebanowskiego 44,
80-766 Gdańsk

Email
agencjafinansowa.js@wp.pl

Tel. Mob.
+48 664 700 002

MAPA DOJAZDU